Avís legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i, per aquest motiu, tindràs la màxima transparència i rigor sobre tot allò que necessitis saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles únicament per a persones jurídiques i per a persones que tinguin 16 anys o més.

Identificador del responsable de la web

 • Identidad del Responsable: Fundació Castell del Remei
 • Nom comercial: Fundació Castell del Remei
 • NIF/CIF: G09833708
 • Direcció: Casa-Palau. Finca Castell del Remei, 25333 Lleida
 • Correu: info@fundaciocastelldelremei.org
 • Activitat: Serveis Culturals

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat i accepta que l’accés a aquesta web no implica, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb la Fundació Castell del Remei. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o perjudicials, o que puguin causar dany o impedir el normal funcionament del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La reproducció, distribució o modificació, total o parcial, del contingut d’aquest web queda prohibida, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol violació dels drets del proveïdor o dels meus drets com a legítim titular.
 • La utilització amb fins comercials o publicitaris del contingut.

En la utilització del lloc web fundaciocastelldelremei.org, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de la Fundació Castell del Remei o de tercers, o que pugui danyar, desactivar o sobrecarregar el portal fundaciocastelldelremei.org o que impedeixi, de qualsevol manera, la utilització normal del web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i, per tant, fundaciocastelldelremei.org no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin provocar alteracions en els sistemes informàtics (software i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en ells, tot i posar tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat pertinents per evitar la presència d’aquests elements perjudicials.

Mesures de Seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a la Fundació Castell del Remei poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, de les quals la titularitat correspon exclusivament a la Fundació Castell del Remei. Aquesta assumeix totes les mesures de naturalesa tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i fundaciocastelldelremei.org utilitza un canal segur, i les dades transmeses estan xifrades gràcies als protocols HTTPS. Per tant, la Fundació Castell del Remei garanteix les millors condicions de seguretat per garantir la confidencialitat dels usuaris.

Plataforma de resolució de conflictes

La Fundació Castell del Remei també posa a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de conflictes facilitada per la Comissió Europea, que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Enllaços Externs

Les pàgines del lloc web fundaciocastelldelremei.org poden proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L’únic objectiu dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquestes pàgines web vinculades.

La Fundació Castell del Remei no es responsabilitza, en cap cas, dels resultats que puguin derivar-se per a l’usuari pel fet d’accedir a aquests enllaços.

Exclusió de garanties i responsable

La Fundació Castell del Remei no ofereix cap garantia ni es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del lloc web, dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o perjudicials en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulenti o contrari a aquest Avís Legal.
 • La manca de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre la Fundació Castell del Remei i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquest web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Lleida. En cas de tenir algun dubte sobre aquest avís legal o qualsevol comentari sobre el portal fundaciocastelldelremei.org, si us plau, dirigiu-vos a info@fundaciocastelldelremei.org.