Noticia

CASTELL DEL REMEI COMMEMORA EL 70è ANIVERSARI DEL SANTUARI

L’arquebisbe Joan-Enric Vives presidirà una missa solemne i s’oferirà un concert de corals de la zona

Diumenge vinent, 16 de juny, el Santuari de la Mare de Déu del Remei commemorarà el 70è aniversari de la benedicció i consagració del temple -que va tenir lloc el 13 de juny del 1954- amb una missa solemne presidida per l’Excm. i Rvnd. monsenyor arquebisbe Joan-Enric Vives Sicília, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, i un concert ofert per les corals Flor de Lli de Linyola, Bellcant de Bellcaire d’Urgell i l’Espiga d’Or de Bellvís.

La cerimònia se celebrarà a les 12 h i serà cantada per les corals esmentades que, a continuació, oferiran un concert de cinc peces d’un repertori seleccionat per a l’ocasió.

El santuari edificat en honor a la Mare de Déu del Remei, patrona de la Plana d’Urgell junt amb la Mare de Déu de les Sogues, pertany a l’arxiprestat de Baix Urgell de la diòcesi del bisbat d’Urgell i a la parròquia de L’Assumpció de Boldú, a qui correspon la gestió, tot i ser de propietat privada.

El temple té una capacitat per a més de 200 persones i s’utilitza per a celebracions sacramentals i altres cerimònies religioses.

Després de la mort de Joan Girona –conegut com ¨Don¨ Joan- les seves hereves successores, unes nebodes solteres sense descendència, Maria i Teresa Escubós Girona, van fer realitat la voluntat del seu oncle i van encarregar, a la seva memòria, la construcció del santuari a la finca a l’arquitecte Antoni Fisas Planas (1896-1953).

El temple fou inaugurat, beneït i consagrat el 13 de juny de l’Any Marià 1954 pel bisbe d’Urgell monsenyor Iglesias Navarri, fet que recull la placa commemorativa que es troba sota les tres arcades de la façana de l’edifici.

De planta de creu llatina, constitueix una significativa mostra del neoclassicisme a través de prendre models del Renaixement italià -per tant caldria etiquetar-ho com a “neorenaixentisme”- que propugnava el corrent del Noucentisme català.

Mostra un pòrtic a la façana i una bella portada dedicada a Sant Joan Baptista. La nau principal, coberta amb una volta de llunetes, presenta una gran cúpula al creuer rematada per una llanterna.

En la decoració interior destaquen els magnífics frescos murals que són obra de l’artista Josep Obiols Palau (1894-1967), considerat “l’artista més representatiu de la cultura noucentista”. El pintor va dedicar els anys 1953 i 1954 a decorar plàsticament l’interior del temple, si bé la majoria de les pintures estan datades el 1954. El conjunt del Castell del Remei és el més important al concentrar el major nombre de peces d’Obiols.

En els altars adjacents a la nau principal, a dues banda, hi ha cinc murals on són representades escenes bíbliques corresponents als misteris de goig del Rosari: l’Anunciació; la Visitació de Maria a la seva cosina santa Isabel; el Naixement de Jesús a Betlem; la Presentació del Nen Jesús al temple; i el trobament de l’Infant Jesús al temple entre els doctors de la llei.

Realment precioses són les pintures del presbiteri -a l’absis de sobre l’altar major- on es representa una al·legoria de tot l’Univers lloant i pregant Maria.  I els dos impressionants murals que ocupen l’absis darrere l’altar a banda i banda del cambril de la Mare de Déu que presideix el Santuari, on són representats l’acció de gràcies pels productes de la terra i la gent que demana a la patrona del Castell del Remei. En la part dreta, els frescos mostren la misericòrdia vers infants i adults que pateixen necessitats, malalties i dolor confiant en el remei de l’auxili de la Mare de Déu. Així mateix, hi apareixen els nadons, posant així el futur en mans de la providència. Mentre que a l’esquerra, es reflecteix el poble fidel oferint llurs collites a la Verge. Es tracta d’escenes representatives de la pagesia amb els fruits conreats: oliveres (oli), raïm (verema, vi), blat (pa), que es vinculen a la riquesa aportada pel regadiu del Canal d’Urgell, infraestructura impulsada i finançada per la família Girona, antiga propietària de la finca.

Al mig del cambril hi ha la figura de la Verge del Remei executada en fusta tallada i obrada per l’escultor Josep Maria Camps Arnau (1879-1968), fins la qual accedeixen nombroses persones per tal de retre-li homenatge, enfilant les escales que hi ha a l’esquerra de la imatge i baixant per l’altre costat que hi ha als laterals del presbiteri. al centre del qual hi ha un altar sota baldaquí.

També val la pena assenyalar el treball en fusta de les gelosies que hi ha en un espai destinat al cor.

Al baptisteri, Obiols va completà un conjunt pictòric al·lusiu al baptisme de Jesús. Val a destacar la pica baptismal de finals del segle XVI o inicis del XVII, un dels elements més antics del temple.

A nord, hi ha una portalada lateral d’accés a l’església dedicada a Sant Joan Baptista, com es pot observar en la inscripció de l’exterior. Al costat, una llosa té gravada la lletra de la Pregària a la Verge del Remei que també decora l’interior del temple.

Més informació sobre el temple: https://fundaciocastelldelremei.org/patrimoni/#santuari